Rekisteri- ja tietosuojaseloste

Rekisterinpitäjä

Viksu Oy
Marttilankatu 44
38200 Sastamala

Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa

Teemu Myyrä
0207 983 001

Rekisterin nimi

Eläinklinikka Viksun asiakas- ja potilastietorekisteri.

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Henkilötietoja käytetään asiakkaan lemmikkien hoitoon, asiakasviestintään ja asiakasmarkkinointiin.

Rekisterin tietosisältö

Rekisteri voi sisältää seuraavan ryhmittelyn mukaiset tiedot asiakkaista:

Nimi
Sähköpostiosoite
Matkapuhelinnumero
Postiosoite
Asiakasnumero

Lisäksi rekisteriin kerätään tietoa asiakkaan lemmikeistä ja niiden käyntihistoriasta terveyden ja sairauksien hoitoa varten.

Rekisterin säännönmukaiset tietolähteet

Rekisteri koostetaan Eläinklinikka Viksun asiakkaiden ilmoittamista tiedoista, jotka asiakas ilmoittaa asiakkuuden alkaessa tai sen jälkeen. Lisäksi asiakasrekisteriin tallennetaan lemmikin tiedot asiakassuhteen aikana.

Säännönmukaiset tietojen luovutukset

Rekisterinpitäjä ei luovuta Asiakkaiden henkilötietoja ulkopuolisille, ilman asiakkaan erillistä pyyntöä ja kirjallista suostumusta, paitsi Suomen viranomaistoimien niin edellyttäessä.

Tietoja voidaan kuitenkin luovuttaa vakuutusyhtiölle, jos asiakkaalla ja vakuutusyhtiöllä on sopimus keskenään ja asiakas hakee vakuutustapahtuman yhteydessä suorakorvauspalvelun kautta korvausta vakuutusyhtiöltä. Lisäksi asiakkaan henkilötietoja voidaan luovuttaa rahoitusyhtiölle, mikäli asiakas hakee rahoitusta ostokseensa. Lisäksi yhteystietoja voidaan luovuttaa Siruhaku.fi -löytöeläinten hakupalvelun ehtojen mukaisesti.

Tietojen poistaminen

Tietoja voidaan poistaa asiakkaan vaatimuksesta tai asiakassuhteen loppumisen vuoksi.

Rekisterin suojauksen periaatteet

Rekisteriä ylläpidetään teknisenä tallenteena Nordhealth Finland Oy:n tietoverkossa. Nordhealth Finland Oy:n tietoverkko ja laitteisto, jolla rekisteri sijaitsee on suojattu salasanoin ja palomuurilla. Rekisteriin tallennettuihin tietoihin pääsevät ja niitä ovat oikeutettuja käyttämään vain tietyt, ennalta määritetyt rekisterinpitäjän henkilökuntaan kuuluvat henkilöt ja alihankkijat.

Kielto-oikeus

Asiakkaalla on oikeus kieltää tietojensa käsittely suoramainontaa ja muuta markkinointia varten. Asiakas voi tehdä kiellon asiakkaaksi liittyessään tai kirjallisesti milloin tahansa myöhemmin asiakassuhteen aikana.

Säännönmukaiset tietojen luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle

Rekisterinpitäjä ei tee tietojen luovutuksia EU:n tai ETA:n ulkopuolelle, ilman asiakkaan toimesta tehtyä erillistä kirjallista pyyntöä.

Rekisteröidyn tarkastusoikeus

Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa rekisteriin tallennetut itseään koskevat tiedot ja saada niistä kopiot. Tarkastuspyyntö tulee tehdä kirjallisesti.

Tiedon korjaaminen

Rekisterinpitäjä oikaisee, poistaa tai täydentää rekisterissä olevan, käsittelyn tarkoituksen kannalta virheellisen, tarpeettoman, puutteellisen tai vanhentuneen henkilötiedon oma-aloitteisesti tai rekisteröidyn vaatimuksesta. Rekisteröidyn tulee ottaa kirjallisesti yhteyttä rekisterinpitäjän rekisteriasioiden yhteyshenkilöön tiedon korjaamiseksi.